تبلیغات
artme - مطالب حکایت اسب اصیل

اسب اصیل

شنبه 7 فروردین 1395 02:32 ب.ظ

نویسنده : shima
ارسال شده در: حکایات ادبی و سخن بزرگان ، حکایت اسب اصیل ،

افسانه و حكایت

اسب اصیل


http://www.uplooder.net/img/image/79/129f3ea607e4b3e955fc1be196bd51eb/photo-2016-03-26-14-26-36.jpg

به روزگاران گذشته حاکمی بود , خواستار اسبان نژاده , که به هر یکی هزار

 سکه ی زر می شمرد . اما سه سال جسته بود , بی آن که اسبی دلخواه خویش بیابد .


http://www.uplooder.net/img/image/80/3a9a3be8b89b5cfb4b739a6ab13b71d8/photo-2016-03-26-14-26-32.jpg


مگر از وزیران او , یکی , چون اشتیاق حاکم را دریافت بر عهده ی تعهد خود

گرفت که به اندک زمانی اسبانی به دلخواه او فراهم آورد .


http://www.uplooder.net/img/image/26/1bf7cc7ea6bcac365bace48dcd12678f/photo-2016-03-26-14-26-29.jpg

وزیر جست و جو آغاز کرد و چون چند ماهی از این گذشت , از وجود اسبی عالی نژاد

خبر یافت که در آستانه ی مرگ بود .

 پس سر اسب را به پانصد سکه ی زر خرید و به درگاه حاکم رفت .

http://www.uplooder.net/img/image/57/f6e54c786aef65f39ddc642c7b3b56fa/photo-2016-03-26-14-26-25.jpg

حاکم از این ماجرا در خشم شد , که من اسب زنده می جویم و تو با

سر اسب مرده ای به بارگاه می آیی !

وزیر گفت

http://www.uplooder.net/img/image/63/fab8c423e8e14afb703c05c67eb029fe/photo-2016-03-26-14-26-22.jpg


چون حاکم سر اسب مرده ایی را پانصد سکه ی زر بر شمارد , صاحبان اسب

اندیشه خواهند کرد که از این قرار در برابر اسبی اصیل چه مایه زر خواهد پرداخت .

 بدین گونه هر که اسبی نژاده در طویله دارد به حضور خواهد شتافت ...

http://www.uplooder.net/img/image/85/b19005894cf0e47b30102217ecf02f07/photo-2016-03-26-14-26-19.jpg

گفته اند چیزی از آن ماجرا بر نگذشته بود که حاکم به داشتن اسبان

گرانبهای نژاده شهرت یافت .

ترجمه : احمد شاملودیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 7 فروردین 1395 02:35 ب.ظ