تبلیغات
artme - مطالب پیچ گلیسین

پیچ گلیسین

دوشنبه 16 فروردین 1395 12:41 ب.ظ

نویسنده : shima
ارسال شده در: پیچ گلیسین ، گلخانه ،

پیچ گلیسین

پیچ گلیسین(نام علمی: Wisteria sinensis) نام یک گونه از تیره باقلاییان است.
http://www.uplooder.net/img/image/26/f80a9e20b29fed8d668b92df51d27447/photo-2016-04-04-12-39-18.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/45/41fa9672f6685707e0d17c32d4faa434/photo-2016-04-04-12-39-14.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/20/3862d22f7881f8c131a2f5dc9d53f448/photo-2016-04-04-12-39-11.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/74/bcfb8c9a6f0fb1b960eb837bbd443443/photo-2016-04-04-12-39-05.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/90/cf9157c0d02b518a7212d0885b384c27/photo-2016-04-04-12-39-03.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/60/de948ccf0566bbd11279d44f716a87e5/photo-2016-04-04-12-39-00.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/8/8fccc478fbd8c38f7ceff22a7bd1a789/photo-2016-04-04-12-38-55.jpg


http://www.uplooder.net/img/image/92/3812cbdb17493c3a9d8cb80df10e98b0/photo-2016-04-04-12-38-49.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/31/1b95b3033bdf1f4865de34dd33cc0579/photo-2016-04-04-12-39-36.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/100/8cfa93c08d239d12245e04226afe4fda/photo-2016-04-04-12-38-46.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/54/d26b979eb00d60bc5ce75fd3c33d3c92/photo-2016-04-04-12-39-33.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/39/6cb33010bf159528dac958d246556576/photo-2016-04-04-12-39-28.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/99/62677c3c52cbc280b5c638d98160fa1c/photo-2016-04-04-12-39-26.jpg


http://www.uplooder.net/img/image/21/7d785f37d2b5947b01ebcf5a7ab22a96/photo-2016-04-04-12-39-38.jpg
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 16 فروردین 1395 12:57 ب.ظ