عکاسی های من از قارچ

چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 01:16 ب.ظ

نویسنده : shima
ارسال شده در: photo by artme عکاسی های من ،


این قارچ های زیبا بعد از رعد و برق توی باغچه پیداشون شد

http://s9.picofile.com/file/8294527434/DSC_0096ab.jpg


http://s8.picofile.com/file/8294527076/DSC_0096a.jpg


http://s8.picofile.com/file/8294526934/DSC_0019.JPG


http://s9.picofile.com/file/8294527026/DSC_0030a.jpg
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 01:26 ب.ظ

عکاسی های من

یکشنبه 8 اسفند 1395 12:24 ب.ظ

نویسنده : shima
ارسال شده در: photo by artme عکاسی های من ،

http://s4.picofile.com/file/8287683568/nana1.jpg


http://s3.picofile.com/file/8287683618/nana2.jpg


http://s4.picofile.com/file/8287683676/nana3.jpg


http://s4.picofile.com/file/8287683684/nana4.jpg


http://s1.picofile.com/file/8287683700/nana5.jpgدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 8 اسفند 1395 12:27 ب.ظ

عکاسی های من آتش

دوشنبه 11 بهمن 1395 01:32 ب.ظ

نویسنده : shima
ارسال شده در: photo by artme عکاسی های من ،
http://s8.picofile.com/file/8284365976/DSC_0739.JPG


http://s6.picofile.com/file/8284365918/DSC_0690.JPG


http://s7.picofile.com/file/8284365868/DSC_0599.JPG


http://s4.picofile.com/file/8284365842/DSC_0072.JPGدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 11 بهمن 1395 01:35 ب.ظ

عکاسی های من

سه شنبه 30 آذر 1395 10:33 ق.ظ

نویسنده : shima
ارسال شده در: photo by artme عکاسی های من ،

http://s9.picofile.com/file/8279237584/photo_2016_12_20_10_16_31.jpg

http://s9.picofile.com/file/8279237626/photo_2016_12_20_10_16_28.jpg

http://s9.picofile.com/file/8279237668/photo_2016_12_20_10_16_25.jpg

http://s8.picofile.com/file/8279237742/photo_2016_12_20_10_16_23.jpg

http://s8.picofile.com/file/8279237792/photo_2016_12_20_10_16_20.jpg

http://s9.picofile.com/file/8279237834/photo_2016_12_20_10_16_17.jpg

http://s9.picofile.com/file/8279237876/photo_2016_12_20_10_16_14.jpg

http://s9.picofile.com/file/8279237926/photo_2016_12_20_10_16_11.jpgدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 30 آذر 1395 10:36 ق.ظ

عکاسی های من

دوشنبه 29 آذر 1395 11:31 ق.ظ

نویسنده : shima
ارسال شده در: photo by artme عکاسی های من ،http://s8.picofile.com/file/8279084634/DSC_0820a.jpg


http://s9.picofile.com/file/8279084300/DSC_0289.JPG


http://s9.picofile.com/file/8279084226/DSC_0259.JPG


http://s8.picofile.com/file/8279084184/DSC_0257a.jpg


http://s8.picofile.com/file/8279084392/DSC_0757.JPG


http://s8.picofile.com/file/8279084434/DSC_0759.JPG


http://s9.picofile.com/file/8279084468/DSC_0813.JPG


http://s8.picofile.com/file/8279084542/DSC_0814.JPGدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 30 آذر 1395 10:37 ق.ظ

عکاسی هی من

شنبه 6 آذر 1395 03:30 ب.ظ

نویسنده : shima
ارسال شده در: کارهای خودم ، photo by artme عکاسی های من ،


http://s8.picofile.com/file/8276163526/DSC_0169.jpg


http://s8.picofile.com/file/8276163442/DSC_0166.JPG


http://s9.picofile.com/file/8276163276/DSC_0157.JPG


http://s8.picofile.com/file/8276164076/DSC_0183.JPG


http://s9.picofile.com/file/8276163950/DSC_0182.JPG


http://s8.picofile.com/file/8276163750/DSC_0176.JPG


http://s9.picofile.com/file/8276163376/DSC_0160.JPGدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 6 آذر 1395 03:36 ب.ظ

عکاسی های من

دوشنبه 3 آبان 1395 02:34 ب.ظ

نویسنده : shima
ارسال شده در: کارهای خودم ، photo by artme عکاسی های من ،

عکاسی با گوشی موبایل

جاده چالوس

http://s8.picofile.com/file/8272046726/20160929_121340.jpg

http://s9.picofile.com/file/8272046918/20160929_121335.jpg


http://s9.picofile.com/file/8272046384/20160929_121344.jpg

http://s8.picofile.com/file/8272046084/20160929_121924.jpg


http://s9.picofile.com/file/8272045018/20160929_121946.jpg


http://s8.picofile.com/file/8272045618/20160929_121931.jpg
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 3 آبان 1395 02:44 ب.ظ

عکاسی های من

چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395 12:32 ب.ظ

نویسنده : shima
ارسال شده در: کارهای خودم ، photo by artme عکاسی های من ،

http://s6.picofile.com/file/8251908926/photo_2016_05_18_13_29_17.jpg


http://s6.picofile.com/file/8251908826/photo_2016_05_18_13_29_04.jpg


http://s7.picofile.com/file/8251908876/photo_2016_05_18_13_29_07.jpg


http://s7.picofile.com/file/8251908892/photo_2016_05_18_13_29_12.jpg


http://s7.picofile.com/file/8251908650/photo_2016_05_18_13_28_43.jpg


http://s6.picofile.com/file/8251908742/photo_2016_05_18_13_28_51.jpg


http://s6.picofile.com/file/8251908684/photo_2016_05_18_13_28_48.jpg


http://s6.picofile.com/file/8251908768/photo_2016_05_18_13_28_54.jpg


http://s6.picofile.com/file/8251908800/photo_2016_05_18_13_28_59.jpg


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395 12:37 ب.ظ

عکاسی های من

شنبه 28 فروردین 1395 11:23 ق.ظ

نویسنده : shima
ارسال شده در: photo by artme عکاسی های من ، کارهای خودم ،


http://s7.picofile.com/file/8247411742/photo_2016_04_16_12_18_40.jpg


http://s7.picofile.com/file/8247411484/photo_2016_04_16_12_19_16.jpg


http://s6.picofile.com/file/8247414800/photo_2016_04_16_12_18_20.jpg

http://s6.picofile.com/file/8247411242/photo_2016_04_16_12_18_47.jpg


http://s6.picofile.com/file/8247411534/photo_2016_04_16_12_20_40.jpg


http://s6.picofile.com/file/8247411318/photo_2016_04_16_12_18_57.jpg


http://s6.picofile.com/file/8247411384/photo_2016_04_16_12_19_05.jpg


http://s7.picofile.com/file/8247411450/photo_2016_04_16_12_19_10.jpg


http://s6.picofile.com/file/8247411476/photo_2016_04_16_12_19_13.jpg


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 28 فروردین 1395 11:44 ق.ظ

آتش

چهارشنبه 4 فروردین 1395 01:28 ب.ظ

نویسنده : shima
ارسال شده در: کارهای خودم ، photo by artme عکاسی های من ،

http://www.uplooder.net/img/image/4/c80b5a20d4c98c4474de0b1bee9ad375/photo-2016-03-15-22-17-16.jpghttp://www.uplooder.net/img/image/42/e8b090bd57f18cf2c045b69c64ee776a/photo-2016-03-15-22-17-13.jpg


http://www.uplooder.net/img/image/87/546cb86d547e97fca7b28cfd22b3e9ba/photo-2016-03-15-22-17-09.jpg


http://www.uplooder.net/img/image/96/0d9c73ad36db3d9c5827f8879bec2640/photo-2016-03-15-22-17-24.jpg


http://www.uplooder.net/img/image/42/b1cd56c191cf6631dab26eacad0a3ba7/photo-2016-03-15-22-17-20.jpg


http://www.uplooder.net/img/image/15/c8e19e144af13d889a223ca4ac76df24/photo-2016-03-15-22-17-29.jpg


http://www.uplooder.net/img/image/8/0d762a42ac7bfd70837a3d007574eff2/photo-2016-03-15-22-17-54.jpg


http://www.uplooder.net/img/image/85/673439244db6946b004e57635989a81b/photo-2016-03-15-22-17-32.jpg


http://www.uplooder.net/img/image/8/41bb9311e3f074c997c68da089849200/photo-2016-03-15-22-18-18.jpg


http://www.uplooder.net/img/image/12/f5e3a698202a43d568cae5dbf453fefd/photo-2016-03-15-22-18-47.jpg


http://www.uplooder.net/img/image/84/ee538d5436f04495d097d14d0f718813/photo-2016-03-15-22-18-38.jpg


http://www.uplooder.net/img/image/6/34ce4db897b4187c51c86424932cfb3f/photo-2016-03-15-22-18-32.jpg


http://www.uplooder.net/img/image/48/47c02ed4f8b835a78336d9acaeb6abb6/photo-2016-03-15-22-18-23.jpg


http://www.uplooder.net/img/image/99/e8e823a3bbdae4e9d6188cee2807a7e5/photo-2016-03-15-22-18-10.jpg


http://www.uplooder.net/img/image/4/00145a58ba576977baf239042bfcbdff/photo-2016-03-15-22-17-57.jpg


http://www.uplooder.net/img/image/83/854088fa92b7a3bfe6a5eced85e77401/photo-2016-03-15-22-17-27.jpg


http://www.uplooder.net/img/image/83/5d0b94b6591831355288eb423da9ae44/photo-2016-03-15-22-17-05.jpgدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 4 فروردین 1395 01:37 ب.ظ

آشپزی های من

یکشنبه 26 مهر 1394 04:54 ب.ظ

نویسنده : shima
ارسال شده در: کارهای خودم ، آشپزی های من ، photo by artme عکاسی های من ،


http://www.uplooder.net/img/image/40/6a265f94bd70f275df0f04ea8919c654/DSC_0274.jpg


http://www.uplooder.net/img/image/41/9cf567a75c096be7fbf481b4d1c7bcb2/DSC_0269.jpg


http://www.uplooder.net/img/image/72/df638f935ff853e84a3cc42d8b7269c1/DSC_0002.jpg


http://www.uplooder.net/img/image/36/15f017b87861f3bd344fa33423b3862a/DSC_0007.jpg
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 26 مهر 1394 04:57 ب.ظتعداد کل صفحات : 5 1 2 3 4 5