تبلیغات
artme - مطالب متن های دو زبانه

متن دو زبانه

دوشنبه 13 شهریور 1396 12:12 ب.ظ

نویسنده : shima
ارسال شده در: متن های دو زبانه ،


http://s9.picofile.com/file/8305499350/PicsArt_%DB%B0%DB%B4_%DB%B0%DB%B2_%DB%B1%DB%B0_%DB%B4%DB%B9_%DB%B0%DB%B8.jpg


http://s9.picofile.com/file/8305499384/PicsArt_%DB%B0%DB%B4_%DB%B0%DB%B2_%DB%B1%DB%B0_%DB%B5%DB%B4_%DB%B5%DB%B3.jpg


http://s9.picofile.com/file/8305499376/PicsArt_%DB%B0%DB%B4_%DB%B0%DB%B2_%DB%B1%DB%B0_%DB%B5%DB%B2_%DB%B0%DB%B1.jpg
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 13 شهریور 1396 12:15 ب.ظ

متن دو زبانه

دوشنبه 26 تیر 1396 08:29 ق.ظ

نویسنده : shima
ارسال شده در: متن های دو زبانه ،


http://s9.picofile.com/file/8300579042/PicsArt_1456171090672.jpg


http://s8.picofile.com/file/8300579050/PicsArt_1456171288011.jpg


http://s9.picofile.com/file/8300579092/PicsArt_1456171648104.jpg


http://s9.picofile.com/file/8300579126/PicsArt_1456171992039.jpg
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 24 تیر 1396 12:30 ب.ظ

متن دو زبانه

چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 12:56 ب.ظ

نویسنده : shima
ارسال شده در: متن های دو زبانه ،

http://s8.picofile.com/file/8294518926/PicsArt_%DB%B0%DB%B6_%DB%B2%DB%B0_%DB%B0%DB%B9_%DB%B5%DB%B9_%DB%B1%DB%B7.jpg


http://s9.picofile.com/file/8294518918/PicsArt_%DB%B0%DB%B6_%DB%B2%DB%B0_%DB%B0%DB%B9_%DB%B5%DB%B7_%DB%B1%DB%B3.jpg


http://s8.picofile.com/file/8294518942/PicsArt_%DB%B0%DB%B6_%DB%B2%DB%B0_%DB%B1%DB%B2_%DB%B3%DB%B5_%DB%B2%DB%B6.jpg


http://s9.picofile.com/file/8294519000/PicsArt_%DB%B0%DB%B6_%DB%B2%DB%B0_%DB%B1%DB%B2_%DB%B5%DB%B2_%DB%B3%DB%B5.jpgدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 12:58 ب.ظ

متن دو زبانه

دوشنبه 1 آذر 1395 01:37 ب.ظ

نویسنده : shima
ارسال شده در: متن های دو زبانه ،

http://s8.picofile.com/file/8275529676/PicsArt_1456650296475.jpg


http://s9.picofile.com/file/8275529650/PicsArt_1456650052806.jpg


http://s9.picofile.com/file/8275529626/PicsArt_1456649797666.jpg
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 1 آذر 1395 01:39 ب.ظ

متن دو زبانه

شنبه 22 آبان 1395 01:51 ب.ظ

نویسنده : shima
ارسال شده در: متن های دو زبانه ،


http://s8.picofile.com/file/8274379776/PicsArt_%DB%B0%DB%B4_%DB%B0%DB%B2_%DB%B1%DB%B0_%DB%B2%DB%B0_%DB%B5%DB%B2.jpg


http://s8.picofile.com/file/8274379784/PicsArt_%DB%B0%DB%B4_%DB%B0%DB%B2_%DB%B1%DB%B0_%DB%B2%DB%B2_%DB%B4%DB%B6.jpg
http://s9.picofile.com/file/8274379818/PicsArt_%DB%B0%DB%B4_%DB%B0%DB%B2_%DB%B1%DB%B0_%DB%B2%DB%B8_%DB%B0%DB%B9.jpg


http://s9.picofile.com/file/8274379834/PicsArt_%DB%B0%DB%B4_%DB%B0%DB%B2_%DB%B1%DB%B0_%DB%B3%DB%B0_%DB%B3%DB%B3.jpgدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 22 آبان 1395 01:55 ب.ظ

متن دو زبانه

دوشنبه 10 آبان 1395 08:07 ب.ظ

نویسنده : shima
ارسال شده در: متن های دو زبانه ،

http://s8.picofile.com/file/8272926776/PicsArt_%DB%B0%DB%B3_%DB%B2%DB%B9_%DB%B0%DB%B5_%DB%B4%DB%B0_%DB%B2%DB%B2.jpg


http://s8.picofile.com/file/8272926750/PicsArt_1456661265996.jpg


http://s8.picofile.com/file/8272927050/PicsArt_1453844538972.jpg


http://s8.picofile.com/file/8272927076/PicsArt_1453845072956.jpgدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 10 آبان 1395 08:10 ب.ظ

متن دو زبانه

پنجشنبه 13 خرداد 1395 02:00 ب.ظ

نویسنده : shima
ارسال شده در: متن های دو زبانه ،http://s6.picofile.com/file/8254038450/photo_2016_06_02_13_59_10.jpg


http://s6.picofile.com/file/8254038576/photo_2016_06_02_13_59_30.jpg


http://s6.picofile.com/file/8254038492/photo_2016_06_02_13_59_24.jpg


http://s7.picofile.com/file/8254038484/photo_2016_06_02_13_59_21.jpg


http://s7.picofile.com/file/8254038526/photo_2016_06_02_13_59_27.jpg

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 13 خرداد 1395 02:03 ب.ظ

متن دو زبانه

چهارشنبه 4 فروردین 1395 02:20 ب.ظ

نویسنده : shima
ارسال شده در: متن های دو زبانه ،
http://www.uplooder.net/img/image/11/19712936edd41bfac3d082ad316a7274/photo-2016-03-23-14-19-31.jpg


http://www.uplooder.net/img/image/32/a6d74dc881003acfd322c0d74f0a3f0e/photo-2016-03-23-14-19-28.jpg


http://www.uplooder.net/img/image/44/9c49c253f997ef80f26a7340c1957117/photo-2016-03-23-14-19-25.jpg


http://www.uplooder.net/img/image/93/8a035a823d16c279af6f4e899eaf6193/photo-2016-03-17-16-16-18.jpg


http://www.uplooder.net/img/image/60/3db30b36e429ee7384639731fa33375e/photo-2016-03-17-16-16-13.jpg


http://www.uplooder.net/img/image/30/3ea9603b5a16c4e9cb3d5e2764b6dde9/photo-2016-03-17-16-16-23.jpg


http://www.uplooder.net/img/image/28/061e1d94f0f90be07654c00222e6d94c/photo-2016-03-17-16-16-09.jpg

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 4 فروردین 1395 02:25 ب.ظ

متن های زیبای دو زبانه

سه شنبه 27 بهمن 1394 05:44 ب.ظ

نویسنده : shima
ارسال شده در: متن های دو زبانه ،

http://s7.picofile.com/file/8239182542/photo_2016_02_16_17_46_40.jpg


http://s6.picofile.com/file/8239182500/photo_2016_02_16_17_46_36.jpg


http://s6.picofile.com/file/8239182442/photo_2016_02_16_17_46_17.jpg


http://s7.picofile.com/file/8239182426/photo_2016_02_16_17_46_13.jpg


http://s7.picofile.com/file/8239182484/photo_2016_02_16_17_46_29.jpg


http://s7.picofile.com/file/8239182450/photo_2016_02_16_17_46_23.jpgدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 27 بهمن 1394 06:02 ب.ظ

متن های زیبای دو زبانه

سه شنبه 6 بهمن 1394 12:52 ب.ظ

نویسنده : shima
ارسال شده در: متن های دو زبانه ،

http://www.uplooder.net/img/image/49/20b748efd50a1d7f1b28530c358d6881/photo_2016-01-26_12-54-03.jpg


http://www.uplooder.net/img/image/23/5dc890749d58182a2e2885e7ac2add6e/photo_2016-01-26_12-53-58.jpg


http://www.uplooder.net/img/image/6/73cd4508857d35806c4e4b0b5d2d029b/photo_2016-01-26_12-53-53.jpg


http://www.uplooder.net/img/image/34/4c99eea016009db4324b0db4e04ebe24/photo_2016-01-26_12-53-47.jpg


http://www.uplooder.net/img/image/61/31dde772aa54c5a45322ead89df257d7/photo_2016-01-26_12-53-37.jpg


http://www.uplooder.net/img/image/2/61ff7743b161129798ccbbe58e98f10d/photo_2016-01-26_12-53-41.jpg
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 6 بهمن 1394 01:02 ب.ظ

متن های زیبای دو زبانه

یکشنبه 4 بهمن 1394 02:14 ب.ظ

نویسنده : shima
ارسال شده در: متن های دو زبانه ،

http://www.uplooder.net/img/image/73/fb0c0391a4cce5e753112a57e3c4d808/photo_2016-01-24_13-47-16.jpg


http://www.uplooder.net/img/image/76/f8777c5f9d29be1685337285cc9b6df4/photo_2016-01-24_13-43-30.jpg


http://www.uplooder.net/img/image/52/9a29fe41e1e564b15ca74e64aca217c2/photo_2016-01-24_13-43-21.jpg


http://www.uplooder.net/img/image/52/9a29fe41e1e564b15ca74e64aca217c2/photo_2016-01-24_13-43-21.jpg


http://www.uplooder.net/img/image/8/5759fa9b7e6ba3e5ca8c935d179d4922/photo_2016-01-24_13-43-11.jpg
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 4 بهمن 1394 02:18 ب.ظتعداد کل صفحات : 2 1 2