artme http://artme.mihanblog.com 2018-12-13T20:38:12+01:00 text/html 2018-10-18T08:01:15+01:00 artme.mihanblog.com shima کاردستی با خمیر و خمیر بازی http://artme.mihanblog.com/post/2250 <div align="center"><br><br><br><br><div style="position: relative"><img src="https://i9.glitter-graphics.org/pub/444/444299avnjs08w41.gif" height="201" width="208"></div><br><br><img alt="http://s9.picofile.com/file/8340229376/241d401b2db887538d32525713330eac.jpg" src="http://s9.picofile.com/file/8340229376/241d401b2db887538d32525713330eac.jpg" height="322" width="429"><br><br><br><img src="https://www.glitter-graphics.com/images/empty.gif" height="25" width="1"><br><div style="position: relative"><img src="https://i3.glitter-graphics.org/pub/1854/1854173wchtf2vu89.gif" height="61" width="87"><div style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; width: 59; height: 42"><img src="https://www.glitter-graphics.com/images/empty.gif" height="42" width="59"><img src="https://www.glitter-graphics.com/images/empty.gif" height="42" width="59"><br></div></div><br></div> text/html 2018-10-18T07:56:37+01:00 artme.mihanblog.com shima ساخت میمون کاغذی http://artme.mihanblog.com/post/2249 <br><div align="center"><img class="shrinkToFit" alt="http://s9.picofile.com/file/8340229326/8d1daa7a37a74e772709d3a869bac93d.jpg" src="http://s9.picofile.com/file/8340229326/8d1daa7a37a74e772709d3a869bac93d.jpg" height="644" width="311"><br></div> text/html 2018-10-18T07:47:19+01:00 artme.mihanblog.com shima سخنان زیبا درمورد کتاب http://artme.mihanblog.com/post/2248 <br><div align="center"><img class="shrinkToFit" alt="http://s8.picofile.com/file/8340227626/PicsArt_%DB%B0%DB%B5_%DB%B0%DB%B4_%DB%B1%DB%B2_%DB%B4%DB%B1_%DB%B1%DB%B7.jpg" src="http://s8.picofile.com/file/8340227626/PicsArt_%DB%B0%DB%B5_%DB%B0%DB%B4_%DB%B1%DB%B2_%DB%B4%DB%B1_%DB%B1%DB%B7.jpg" height="625" width="399"><br><br><br><div style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; width: 387; height: 358"><img src="https://www.glitter-graphics.com/images/empty.gif" height="358" width="387"></div><br><div style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; width: 387; height: 358"><img src="https://www.glitter-graphics.com/images/empty.gif" height="358" width="387"></div><img src="https://www.glitter-graphics.com/images/empty.gif" height="25" width="1"><br><div style="position: relative"><img src="http://i5.glitter-graphics.org/pub/1626/1626925ptcqdtxfdq.jpg" height="358" width="387"></div><br><br><img class="shrinkToFit" alt="http://s8.picofile.com/file/8340227584/PicsArt_%DB%B0%DB%B5_%DB%B0%DB%B4_%DB%B1%DB%B2_%DB%B3%DB%B7_%DB%B4%DB%B8.jpg" src="http://s8.picofile.com/file/8340227584/PicsArt_%DB%B0%DB%B5_%DB%B0%DB%B4_%DB%B1%DB%B2_%DB%B3%DB%B7_%DB%B4%DB%B8.jpg" height="561" width="396"><br></div> text/html 2018-10-18T07:40:29+01:00 artme.mihanblog.com shima پیدا کردن خانه حیوانات http://artme.mihanblog.com/post/2247 <br><div style="position: relative" align="center"><img src="http://i10.glitter-graphics.org/pub/475/475010nw15gbkh91.gif" height="64" width="64"><br><br></div><br><div align="center"><img alt="http://s8.picofile.com/file/8316047792/167444a9717a06af27f5ca7e61d9c143.jpg" src="http://s8.picofile.com/file/8316047792/167444a9717a06af27f5ca7e61d9c143.jpg" height="451" width="339"><br><br><div style="position: relative"><img src="http://i10.glitter-graphics.org/pub/475/475010nw15gbkh91.gif" height="64" width="64"></div><br><br><img class="shrinkToFit" alt="http://s9.picofile.com/file/8316048650/2f281455a3303395a6f48f6f75e8808c.jpg" src="http://s9.picofile.com/file/8316048650/2f281455a3303395a6f48f6f75e8808c.jpg" height="407" width="352"><br><br><br><div style="position: relative"><img src="http://i10.glitter-graphics.org/pub/475/475010nw15gbkh91.gif" height="64" width="64"></div><br></div> text/html 2018-10-18T07:16:41+01:00 artme.mihanblog.com shima افسانه درخت انار2 http://artme.mihanblog.com/post/2246 <font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><br></b></font><div align="center"><br><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>افسانه انار در اوكراین </b></font><br><br><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>در عمق کوهستان‌های کارپات در غربی‌ترین نقطه کشوراوکراین، </b></font><br><br><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>دختر و پسری جوان عاشق هم میشوند اما خانواده آنها دشمنی خونینی </b></font><br><br><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>دارند و اگر از این عشق با خبر شوند جنگی بین دو طایفه رخ میدهد ولی</b></font><br><br><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;افسانه ای قدیمی میگوید درخت انار بسیار قدیمی در&nbsp; کوهی نزدیک</b></font><br><br><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;آنجا وجود دارد که اگر جوان عاشق با دلی پاک و عشقی واقعی به دنبال </b></font><br><br><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>آن بگردد میتواند&nbsp; پیدایش&nbsp; کند , از میوه های آن درخت بچیند و به خانواده های </b></font><br><br><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>خود بدهند و با خوردن انار مخصوص همه به این ازدواج راضی خواهند شد .<br><br></b></font><br><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><img alt="http://s9.picofile.com/file/8340224242/IMG_20181017_221447a.jpg" src="http://s9.picofile.com/file/8340224242/IMG_20181017_221447a.jpg" height="511" width="383"><br><br></b></font><br><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>پس پسر عاشق روانه پیدا کردن درخت میشود وچند روزی از او خبری به دختر</b></font><br><br><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;نمیرسد ونگرانش میشود پس دختر جوان راهی جستجوی او میشود</b></font><br><br><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;و از بدی روزگار تصادفا از پرتگاهی به رودخانه می‌افتد و غرق می‌شود.</b></font><br><br><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;مرد جوان با پیدا کردن درخت انار فقط یک انار روی آن میبیند و آن را میچیند</b></font><br><br><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;و بعد راه رفته را برمیگردد ,که در راه به او خبر میدهند که عشقش غرق شده&nbsp; </b></font><br><br><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>او که&nbsp; تصویر عشقش را نمی تواند فراموش کند تصمیم میگیرد که با مرگ، </b></font><br><br><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>در جهان دیگر به او عشقش&nbsp; بپیوندد و خود را در آب غرق میکند .</b></font><br><br><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="3">&nbsp;و اما در روایتی دیگر آمده.</font><br><br></b></font><br><img alt="http://s8.picofile.com/file/8340224218/IMG_20181017_221445a.jpg" src="http://s8.picofile.com/file/8340224218/IMG_20181017_221445a.jpg" height="477" width="366"><br><br><br><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;پسر به داخل آب میرود و پیکر عشقش را از آب خارج میکند.</b></font><br><br><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;و در کنار او مینشیند و انار را میشکند. در دل انار روح دختری هست </b></font><br><br><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>که دقیقا شبیه عشق از دست رفته اوست و به او میگوید از آب انار </b></font><br><br><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>به دهان دختر بریزد و او چشم هایش را باز میکند و خانواده ها که</b></font><br><br><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;از عشق عمیق این دو مطلع شده بودند اجازه ازدواجشان را میدهند </b></font><br><br><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>و دشمنی خانواده ها بعد سالیان دراز به پایان میرسد&nbsp; و عشق پیروز میشود .</b></font><br></div> text/html 2018-10-18T07:03:24+01:00 artme.mihanblog.com shima افسانه درخت انار1 http://artme.mihanblog.com/post/2245 <b><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b><div align="center"><br><b><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="3">انار</font> میوه ای ایرانی است که از ۲ هزار سال پیش از میلاد مورد استفاده</font></b><br><br><b><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;قرار می گرفته است و در قرآن کریم ۳ بار از آن نام برده شده است. </font></b><br><br><b><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">بابلیان اعتقاد داشتند خوردن انار، پیش از پیکار آنان را شکست ناپذیر می کند</font></b><br><br><b><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">در یونان باستان انار به عنوان میوه مردم شناخته شده بود. ایرانیان باستان معتقد بودند </font></b><br><br><b><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">که دانه های انار، رزمندگان و جنگجویان را از آسیب حفظ می کند. </font></b><br><br><b><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">در چین میوه انار نماد طول عمر بوده است</font></b><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br><b><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><img alt="http://s8.picofile.com/file/8340224200/IMG_20181017_2214a.jpg" src="http://s8.picofile.com/file/8340224200/IMG_20181017_2214a.jpg"></font></b><br><br><br><b><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">انار سمبل سلامتی و تولدی دوباره است.افسانه ای در&nbsp; میان مصریان باستان بوده</font></b><br><br><b><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;که به امید تولدی دوباره با انار به خاک سپرده می شدند.</font></b><br><br><b><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;زیبایی این میوه باعث شد که سال های طولانی الهام بخش هنر شاعران، نویسندگان، نقاشان </font></b><br><br><b><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">و مجسمه سازان باشد. انار شکافته شده در افسانه های یهودیان، </font></b><br><br><b><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">رومیان، ایرانیان، مصریان و چینیان سمبل حاصلخیزی است. </font></b><br><br><b><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif">انار سمبل امیدواری و <font size="3">نشانه خوشبختی و سعادت </font>است</font></b><br><br><br></div><b><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b> text/html 2018-10-15T10:06:07+01:00 artme.mihanblog.com shima کاردستی با دور ریختنی ها http://artme.mihanblog.com/post/2244 <div align="center"><img alt="http://s8.picofile.com/file/8339974668/45b45642512412f64f22c3b5359584ff.jpg" src="http://s8.picofile.com/file/8339974668/45b45642512412f64f22c3b5359584ff.jpg" height="559" width="373"><br><br><br><img alt="http://s8.picofile.com/file/8339974700/99c3c54677ee6bc8c631323cc37a8501.jpg" src="http://s8.picofile.com/file/8339974700/99c3c54677ee6bc8c631323cc37a8501.jpg" height="459" width="374"><br><br><br><br><img class="shrinkToFit" alt="http://s9.picofile.com/file/8339974768/1632afbb320c06fb9a1858e6fdcaf940.jpg" src="http://s9.picofile.com/file/8339974768/1632afbb320c06fb9a1858e6fdcaf940.jpg" height="536" width="379"><br><br><br><img class="shrinkToFit" alt="http://s9.picofile.com/file/8339974818/0487804dd55dea604b3603907152a463.jpg" src="http://s9.picofile.com/file/8339974818/0487804dd55dea604b3603907152a463.jpg" height="365" width="365"><br><br><br><img alt="http://s9.picofile.com/file/8339974876/bbb2274e3d9df8247a3c0028e4643f70.jpg" src="http://s9.picofile.com/file/8339974876/bbb2274e3d9df8247a3c0028e4643f70.jpg" height="308" width="307"><br></div> text/html 2018-10-15T10:04:03+01:00 artme.mihanblog.com shima آموزش طراحی گیتار http://artme.mihanblog.com/post/2243 <br><br><div align="center"><img class="shrinkToFit" alt="http://s8.picofile.com/file/8339973892/WEBPAGE_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B0%DB%B1%DB%B0_%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B1%DB%B3%DB%B5.jpg" src="http://s8.picofile.com/file/8339973892/WEBPAGE_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B0%DB%B1%DB%B0_%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B1%DB%B3%DB%B5.jpg" height="644" width="456"><br></div> text/html 2018-10-15T10:02:12+01:00 artme.mihanblog.com shima جعبه http://artme.mihanblog.com/post/2242 <br><br><br><div align="center"><img class="shrinkToFit" alt="http://s9.picofile.com/file/8339973842/WEBPAGE_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B0%DB%B1%DB%B0_%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B1%DB%B0%DB%B4.jpg" src="http://s9.picofile.com/file/8339973842/WEBPAGE_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B0%DB%B1%DB%B0_%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B1%DB%B0%DB%B4.jpg" height="407" width="297"></div> text/html 2018-10-15T09:46:40+01:00 artme.mihanblog.com shima کارت پستال برجسته http://artme.mihanblog.com/post/2240 <br><br><div align="center"><br><img class="shrinkToFit" alt="http://s9.picofile.com/file/8339971126/a39a043fb13b8cf7e4b5d53c63cc0277.jpg" src="http://s9.picofile.com/file/8339971126/a39a043fb13b8cf7e4b5d53c63cc0277.jpg" height="510" width="333"><br><br><br><img class="shrinkToFit" alt="http://s8.picofile.com/file/8339971176/da7afc15d4c445284621ce2f0f90d8e1.jpg" src="http://s8.picofile.com/file/8339971176/da7afc15d4c445284621ce2f0f90d8e1.jpg" height="644" width="320"><br></div>