artme http://artme.mihanblog.com 2018-06-24T10:08:02+01:00 text/html 2018-05-30T07:03:03+01:00 artme.mihanblog.com shima کاردستی بالون http://artme.mihanblog.com/post/2178 <br><br><div style="position: relative"><div align="center"><img src="https://i3.glitter-graphics.org/pub/483/483813cnsk3a9xm6.gif" height="126" width="125"></div></div><br><br><br><div align="center"><img class="shrinkToFit decoded" alt="http://s8.picofile.com/file/8327881318/8c255c52990581b61bc84fc328a0cf43.jpg" src="http://s8.picofile.com/file/8327881318/8c255c52990581b61bc84fc328a0cf43.jpg" height="648" width="87"><br><br><br><div style="position: relative"><div align="center"><img src="https://i3.glitter-graphics.org/pub/483/483813cnsk3a9xm6.gif" height="126" width="125"></div></div><br></div> text/html 2018-05-30T07:00:55+01:00 artme.mihanblog.com shima کاردستی گل http://artme.mihanblog.com/post/2176 <br><div style="position: relative"><div align="center"><img src="https://i1.glitter-graphics.org/pub/420/420021lpjc7ug7l1.gif" height="191" width="135"></div></div><br><br><div align="center"><br></div><br><div align="center"><img class="shrinkToFit decoded" alt="http://s8.picofile.com/file/8327879934/47550b265bd2d1a68eb170df4ade5f57.jpg" src="http://s8.picofile.com/file/8327879934/47550b265bd2d1a68eb170df4ade5f57.jpg" height="649" width="241"><br><br><br><div style="position: relative"><div align="center"><img src="https://i1.glitter-graphics.org/pub/420/420021lpjc7ug7l1.gif" height="191" width="135"></div></div><br><br></div> text/html 2018-05-30T06:40:58+01:00 artme.mihanblog.com shima شمعدانی http://artme.mihanblog.com/post/2175 <br><br><br><img src="https://www.glitter-graphics.com/images/empty.gif" height="25" width="1"><br><div style="position: relative" align="center"><img src="http://i10.glitter-graphics.org/pub/809/809720qp789lf9vz.gif" height="276" width="259"></div><br><br><br><div align="center"><br></div><br><div align="center"><b>شمعدانی<br><br>مراقبت از شمعدانی باید شایستۀ یک ملکه باشد، <br><br>چرا که این گل به&nbsp; "ملکۀ پارسی" گل ها معروف است<br><br>آیا می دانید که؟<br><br></b><br><b><img class="shrinkToFit decoded" alt="http://s8.picofile.com/file/8327878134/b25feebd86df81628cdd82b7657e763c.jpg" src="http://s8.picofile.com/file/8327878134/b25feebd86df81628cdd82b7657e763c.jpg" height="441" width="345"><br><br><br>بیش از ۳۰۰ سال است که باغبانان در نیمکرۀ شمالی، گیاهان شمعدانی<br><br>&nbsp;را که بومی نیمکرۀ جنوبی هستند، پرورش می‌دهند. باغ‌های گیاهی<br><br>سلطنتی در انگلیس، کیو (Kew)، در اواخر قرن هفدهم دارای مجموعه‌ای <br><br>از گل‌های شمعدانی بود. در سال ۱۷۵۳ لینائوس، گیاه‌شناس سوئدی <br><br>و پدر علم گیاه‌شناسی، ۲۵ نوع مختلف این گیاه را در یک خانواده فهرست کرد.<br><br><br></b><br><b><img class="shrinkToFit decoded" alt="http://s8.picofile.com/file/8327878142/4548990ce89faec2f8f2be33c8fd6cd5.jpg" src="http://s8.picofile.com/file/8327878142/4548990ce89faec2f8f2be33c8fd6cd5.jpg" height="339" width="339"><br><br><br>نگهداری کلی از این گیاه:<br><br>بر روی برگ‌های بسیار جذاب و تقریباً گرد شمعدانی که سبز مایل به زرد است، <br><br>دسته‌ای از گل‌های قرمز و زرشکی وجود دارد. <br><br>گل‌های پرپر و پژمرده را همیشه به طور منظم از گیاه جدا کنید و در بهار نوک <br><br>برگ‌ها را قیچی کنید تا گیاه به صورت انبوه و پر پشت رشد کند.<br><br>&nbsp;برگ‌هایی را که از گیاه جدا شده از گلدان دور کنید<br><br>&nbsp;تا ظاهر آراسته و تمیز خود را حفظ کند. <br><br><br></b><br><b><img class="shrinkToFit decoded" alt="http://s8.picofile.com/file/8327878118/9e5f1657865c97833d457f49a49969b1.jpg" src="http://s8.picofile.com/file/8327878118/9e5f1657865c97833d457f49a49969b1.jpg" height="343" width="343"><br><br><br><br>قبل از فرا رسیدن یخبندان و سرمای شدید، گیاه را به یک گلدان منتقل کرده<br><br>&nbsp;و در داخل خانه، در مقابل یک پنجره که نور کافی داشته باشد، قرار دهید. <br><br>از آن مراقبت کنید، ولی زیاد به آن آب ندهید. همچنین می‌توانید از آن<br><br>&nbsp;یک قلمه بگیرید و آن را در یک گلدان خانگی بکارید تا جوانه بزند.<br><br>در تمام فصل‌های سال رطوبت خاک را یکسان نگاه دارید. در مورد گیاهانی <br><br>که در ظرف و گلدان رشد می‌کنند، هنگامی که آن را آبیاری کردید، <br><br><br></b><br><b><img class="shrinkToFit decoded" alt="http://s8.picofile.com/file/8327878126/5c7d90c30c7c8321bb6d46308e658fe7.jpg" src="http://s8.picofile.com/file/8327878126/5c7d90c30c7c8321bb6d46308e658fe7.jpg" height="522" width="348"><br><br><br><br>اجازه دهید سطح خاک خشک شود و سپس برای بار بعد به گیاه آب بدهید. <br><br>هر دو هفته یکبار از کودی که در خاک حل می‌شود، برای گیاه استفاده کنید <br><br>و آن را به طور یکنواخت و یکسان در تمام سطح خاک پخش کنید. <br><br>همچنین می‌توانید کودی را به کار ببرید که آرام در خاک منتشر <br><br>می‌شود و برای استفاده از آن، طبق دستور العملش اقدام کنید.<br><br><br></b><br><b><img class="decoded" alt="http://s8.picofile.com/file/8327878234/292c69d5e0c827a074b760fae88aadb8.jpg" src="http://s8.picofile.com/file/8327878234/292c69d5e0c827a074b760fae88aadb8.jpg" height="459" width="344"><br><br><br>نکتۀ مهم در باغبانی<br><br><br>شاید دوست داشته باشید در تمام فصول سال<br><br>&nbsp;شمعدانی‌های زیبای خود را پرورش دهید. <br><br>برگ‌های جذاب آن، زیبایی خاصی به این گل خانگی می‌دهد<br><br>&nbsp;و هنگامی که این گل کاملاً رشد کرده و بالغ شد، می‌توانید برای <br><br>تابستان این گیاه را به بیرون از خانه منتقل کرده و از زیبایی آن لذت ببرید. <br><br>شمعدانی دارای رنگ های مختلف مثل قرمز نارنجی و ــ ـ ـ ـ<br></b></div><br><br><br><br><div align="center"><img class="shrinkToFit decoded" alt="http://s9.picofile.com/file/8327878992/0b4555dbc7df6b81a130f75f0639dbc5.jpg" src="http://s9.picofile.com/file/8327878992/0b4555dbc7df6b81a130f75f0639dbc5.jpg" height="515" width="344"><br></div><div align="center"><br></div><br><div align="center"><br><br><br><br><div style="position: relative" align="center"><img src="http://i10.glitter-graphics.org/pub/809/809720qp789lf9vz.gif" height="276" width="259"></div><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br></div> text/html 2018-05-30T06:33:11+01:00 artme.mihanblog.com shima کاردستی هیولا http://artme.mihanblog.com/post/2174 <br><div align="center"><img class="decoded" alt="http://s9.picofile.com/file/8327876984/WEBPAGE_۲۰۱۸۰۵۲۷_۱۰۳۷۱۳.jpg" src="http://s9.picofile.com/file/8327876984/WEBPAGE_۲۰۱۸۰۵۲۷_۱۰۳۷۱۳.jpg" height="408" width="421"><br><br><img class="decoded" alt="http://s8.picofile.com/file/8327876992/WEBPAGE_۲۰۱۸۰۵۲۷_۱۰۳۸۱۶.jpg" src="http://s8.picofile.com/file/8327876992/WEBPAGE_۲۰۱۸۰۵۲۷_۱۰۳۸۱۶.jpg" height="411" width="419"><br><br><br><img class="decoded" alt="http://s9.picofile.com/file/8327877018/WEBPAGE_۲۰۱۸۰۵۲۷_۱۰۳۸۴۲.jpg" src="http://s9.picofile.com/file/8327877018/WEBPAGE_۲۰۱۸۰۵۲۷_۱۰۳۸۴۲.jpg" height="357" width="393"><br></div> text/html 2018-05-30T06:23:47+01:00 artme.mihanblog.com shima متن های دو زبانه http://artme.mihanblog.com/post/2172 <br><br><div align="center"><img class="decoded" alt="http://s9.picofile.com/file/8327876592/PicsArt_%DB%B0%DB%B3_%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B1_%DB%B3%DB%B2_%DB%B4%DB%B4.jpg" src="http://s9.picofile.com/file/8327876592/PicsArt_%DB%B0%DB%B3_%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B1_%DB%B3%DB%B2_%DB%B4%DB%B4.jpg"><br><br><br><img class="decoded" alt="http://s8.picofile.com/file/8327876568/PicsArt_%DB%B0%DB%B3_%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B1_%DB%B2%DB%B8_%DB%B5%DB%B6.jpg" src="http://s8.picofile.com/file/8327876568/PicsArt_%DB%B0%DB%B3_%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B1_%DB%B2%DB%B8_%DB%B5%DB%B6.jpg"><br></div> text/html 2018-05-30T06:16:40+01:00 artme.mihanblog.com shima مرهم بودن http://artme.mihanblog.com/post/2171 <div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><br><br>مرهم بودن، <br><br>چراغی است که پیش از همه خانه خود شخص را روشن می کند.<br><br>حرارتی است که پیش از دستِ گیرنده، دست دهنده را گرم می کند<br><br>&nbsp;و آواز شیرینی است که ابتدا دل خود شخص را آکنده از شادی می کند.<br><br>&nbsp;وقتی بتوانی یک آرام بخش حرفه ای شوی، خودت تسکین می یابی.<br><br>&nbsp;وقتی بدانی چگونه تسلای درد باشی، از دردت نوعی ابزار قدرت می سازی<br><br>&nbsp;و نیرومند می شوی. وقتی تسلای درد بودن را بلد باشی،<br><br>&nbsp;" خدا " را یافته ای و هرگز تنها نخواهی بود..<br><br><br></b></font><img class="shrinkToFit decoded" alt="http://s8.picofile.com/file/8327875918/IMG_20180404_120017.jpg" src="http://s8.picofile.com/file/8327875918/IMG_20180404_120017.jpg" height="527" width="381"></div> text/html 2018-05-29T09:54:28+01:00 artme.mihanblog.com shima حیوانات با خمیر بازی http://artme.mihanblog.com/post/2168 <br><br><br><div align="center"><br><img class="shrinkToFit decoded" alt="http://s9.picofile.com/file/8327803500/0cd987bddeb02c548d68e60bccce1ea3.jpg" src="http://s9.picofile.com/file/8327803500/0cd987bddeb02c548d68e60bccce1ea3.jpg" height="379" width="379"><br><br></div><br><div align="center"><img class="decoded" alt="http://s9.picofile.com/file/8327803434/8b54be7d42d888aa7e53759f7152f1d6.jpg" src="http://s9.picofile.com/file/8327803434/8b54be7d42d888aa7e53759f7152f1d6.jpg" height="356" width="382"><br><br><br><br><img class="decoded" alt="http://s8.picofile.com/file/8327803468/176d9db8ed0ad9a529bf0cdd159a9bd2.jpg" src="http://s8.picofile.com/file/8327803468/176d9db8ed0ad9a529bf0cdd159a9bd2.jpg" height="387" width="374"><br></div> text/html 2018-05-29T08:18:31+01:00 artme.mihanblog.com shima تقدیر زندگی http://artme.mihanblog.com/post/2167 <div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b>تقدیر زندگی </b></font><br><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b>ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﯽ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻭﺳﻂ ﺟﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ</b></font><br><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b>&nbsp;ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﺨﻔﯽﮐﺮﺩ .ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﺎﻥ ﻭ ﻧﺪﯾﻤﺎﻥ </b></font><br><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b>ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯﮐﻨﺎﺭ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﻫﻢ ﻏﺮﻭﻟﻨﺪ</b></font><br><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b>&nbsp;ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﺷﻬﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪﻧﻈﻢ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺣﺎ ﮐﻢ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻋﺠﺐ ﻣﺮﺩ</b></font><br><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b>&nbsp;ﺑﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﻭ ..…ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻭﺳﻂ ﺑﺮ ﻧﻤﯽﺩﺍﺷﺖ .</b></font><br><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b>ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻏﺮﻭﺏ، ﯾﮏ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺘﺶ ﺑﺎﺭ ﻣﯿﻮﻩ ﻭﺳﺒﺰﯾﺠﺎﺕ ﺑﻮﺩ، ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺳﻨﮓ ﺷﺪ،</b></font><br><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b>&nbsp;ﺑﺎﺭﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺯﻣﯿﻦﮔﺬﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺯﺣﻤﺘﯽ ﺑﻮﺩ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻭﺳﻂ ﺟﺎﺩﻩﺑﺮﺩﺍﺷﺖ</b></font><br><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b>&nbsp;ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ .ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﮐﯿﺴﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩﺑﻮﺩ،</b></font><br><br><img class="shrinkToFit decoded" alt="http://s8.picofile.com/file/8327793084/IMG_20180406_205326.jpg" src="http://s8.picofile.com/file/8327793084/IMG_20180406_205326.jpg" height="479" width="342"><br><br><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b>&nbsp;ﮐﯿﺴﻪ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﻥ ﺳﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﻃﻼ ﻭ ﯾﮏﯾﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ</b></font><br><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b>.ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺩﺭﺁﻥ ﯾﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ :ﻫﺮ ﺳﺪ ﻭ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﯾﮏ ﺷﺎﻧﺲ </b></font><br><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b>ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ!!زندگی عمل کردن است .این شکر نیست</b></font><br><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b>&nbsp;که چای را شیرین میکند بلکه حرکت قاشق چای خوری است</b></font><br><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b>&nbsp;که باعث شیرین شدن چای میشود.....</b></font><br><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b>در بازی زندگی استاد تغییر باشیم </b></font><br><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b>نه قربانى تقدیر</b></font></div> text/html 2018-05-29T07:43:05+01:00 artme.mihanblog.com shima کاردستی گل http://artme.mihanblog.com/post/2165 <br><br><div align="center"><img class="shrinkToFit decoded" alt="http://s9.picofile.com/file/8327788084/b0527df7550a75712b0983a75b3d6f8b.jpg" src="http://s9.picofile.com/file/8327788084/b0527df7550a75712b0983a75b3d6f8b.jpg" height="544" width="407"></div> text/html 2018-05-29T07:28:19+01:00 artme.mihanblog.com shima کاردستی حیوانات http://artme.mihanblog.com/post/2164 <br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br></font></b><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2">ساخت کاردستی حیوانات با مقوای دستمال کاغذی<br><br><br>حالا با هم یک باغ وحش کاغذی درست کنیم<br><br></font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br>درست کردن کاردستی با رول دستمال کاری خلاقانه و جالب است. <br><br><br>وسایل کمی نیاز دارد و در عین حال بسیار زیبا و کاربردی است.<br><br><br><br></font></b><img class="shrinkToFit decoded" alt="http://s9.picofile.com/file/8327785918/028c2b9c6aa899e4a09707fbfffebd47.jpg" src="http://s9.picofile.com/file/8327785918/028c2b9c6aa899e4a09707fbfffebd47.jpg" height="649" width="342"><br><br><br><br><img class="shrinkToFit decoded" alt="http://s9.picofile.com/file/8327785884/1a26996fa2fe7920414ec95bc3c95de7.jpg" src="http://s9.picofile.com/file/8327785884/1a26996fa2fe7920414ec95bc3c95de7.jpg" height="649" width="342"><br><br><br><br><img class="shrinkToFit decoded" alt="http://s9.picofile.com/file/8327785842/475474def312068dbfcfc5b7e6cede96.jpg" src="http://s9.picofile.com/file/8327785842/475474def312068dbfcfc5b7e6cede96.jpg" height="673" width="333"><br><br><br><img class="shrinkToFit decoded" alt="http://s8.picofile.com/file/8327785942/2196205d73148170397501469c7439ac.jpg" src="http://s8.picofile.com/file/8327785942/2196205d73148170397501469c7439ac.jpg" height="544" width="346"><br></div>